Černošínský skauting

V roce 2015  došlo při Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Černošíně k historické události. Od září zde zahájil svou činnost skautský oddíl. Je na samém počátku své činnosti, ale s radostí můžeme konstatovat, že o naši činnost v současné době projevilo svůj zájem již více jak dvacet dětí, mládeže a dospělých z našeho města a okolí. To nám dalo naději, že tato práce s dětmi má smysl a  bude se dále rozvíjet. Naší snahou je doplňovat nabídku mimoškolní činnosti dětí a mládeže ve městě o prvek, který přináší již více jak sto let osvědčený skautský výchovný program, který dnes po celém světě vedl a vede více jak 250 milionů dětí a mládeže k odpovědnému a samostatnému životu v dospělosti.

Začíná zde nová generace skautů a skautek. Máme mezi sebou Vlčata a Světlušky, mladší i starší skauty a skautky i rovery. Jsou na samém začátku své skautské cesty. Ne všichni vydrží, ale zatím se zdá, že roste správná parta, která se nadšeně vrhá do víru skautského života.

Co je tedy čeká? Především hodně příležitostí:

- najít pro svůj život pevný duchovní základ vycházející z naší dvoutisícileté židovsko-křesťanské  tradice a kultury

- stát se členem skvělé party - týmu, mít kamarády

- prožívat život naplno, žít aktivně, zábavně, zajímavě

- rozvíjet se a růst

- pomáhat světu kolem sebe

Ano, skauting, to jsou vždy dvě základní věci - jednak skupina lidí, přátel a kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně.

Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností - schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje.

Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají - kam nasměrovat svůj život a proč.

Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně za tím jde.

Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech, nebát se přírody, noční tmy, milovat východ slunce a prostě nebýt bačkora. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí jen tak mimochodem - že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne jen pozorovatelem, který se "ubaví" k smrti.

Skauting, to je životní styl, který nekončí v patnácti odchodem z oddílu, ale celoživotní dobrodružná pouť.

Historie skautingu v Tachově

První zatím dochované zmínky o junáckém oddíle jsou ze září 1945, kdy byly po válce obnovena činnost Junáka v Tachově bratrem Trávníčkem, což znamená, že samotná historie začíná ještě před druhou světovou válkou. V novodobé historii je skauting v Tachově obnoven po listopadu 1989, kdy je založeno skautské středisko společně se skautskými středisky v Plané a ve Stříbře. Od 16. dubna 1994 nese název TAJFUN na památku bratra Černého - Tajfuna, který stál u obnovení Junáka v Tachově po listopadu 1989. 

VI. oddíl Ichthys Černošín je součástí tohoto střediska. 

Více zde: https://tajfun-tachov.webnode.cz/o-nas                                                                  

Schůzky jsou každý pátek od 17:00 hodin v klubovně a na evangelické faře Husova 249, Černošín.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky